Feriekalender skoleåret 2024-2025

Sommerferie

Lørdag, den 29. juni til og med mandag, den 12. august 2024

Skolestart tirsdag, den 13. august 2024

Sommerferiepasning SFO uge 27 + uge 32 + mandag, den 12.8.24

Efterårsferieferie

Lørdag, den 12. oktober til søndag, den 20. oktober 2024

SFO lukket

Juleferie

Lørdag, den 21. december 2023 til søndag, den 5. januar 2025

SFO lukket

Vinterferie

Lørdag, den 8. februar til søndag, den 16. februar 2025

SFO lukket

Påskeferie

Lørdag, den 12. til og med mandag, den 21. april 2025

Kristi Himmelfartsferie

Torsdag, den 29. maj til søndag, den 1. juni 2025

Grundlovsdag

Torsdag, den 5. juni 2025

Pinseferie

Lørdag, den 7. til og med mandag, den 9. juni2025

Sommerferie

Lørdag, den 28. juni 2025