Det hurtige overblik - Velkommen til Syddjurs Friskole

Vi er en lille Freitnetinspireret fri grundskole med ca. 190 elever, der ligger i det naturskønne Egens på Mols. Vi vægter en undervisning hvor håndværk og praktisk-musiske fag går hånd i hånd med boglige fag, og hvor børnene har mulighed for at udfolde sig frit i fritiden.

Skolen går fra 0. – 9. klasse, med SFO-tilbud for børn i 0.- 4. klasse. Vi tilbyder ligeledes forårs-SFO fra april måned for de kommende børnehaveklassebørn.

Vi er et lille skoletilbud, som arbejder kreativt og projektorienteret og omlægger undervisningen mange uger om året.  Vi arbejder med skiftende strukturer, hvor eleverne ofte er på blandede hold med elever fra andre klasser, sommetider med elever fra hele skolen og ofte i større grupper. Dette betyder, at vi ikke nødvendigvis tilbyder et lille overskueligt undervisningsrum, men at børnene på Syddjurs Friskole skal kunne trives i et åbent undervisningsrum, hvor de vil blive mødt med forventninger om samarbejde, selvledelse og ansvarlighed.

For at blive optaget på skolen, skal du skrive dit barn på venteliste. Det kan du læse mere om på skolens hjemmeside under Indmeldelse.

Hvis dit barn blive optaget i kommende børnehaveklasse (og dermed forårs SFO) vil du blive kontaktet allerede i løbet af efteråret året inden, hvor optagelsesprocessen starter med forældreinformationsmøder, individuelle samtaler m.m.

Hvis der er tale om skoleskift, vil du blive kontaktet, når der bliver en ledig plads i den pågældende klasse. I vil blive inviteret til en rundvisning og et møde og herefter – såfremt skole og barn virker til at være det rigtige match – et prøveforløb på skolen i 14 dage.

Såfremt barnet optages på skolen, skal I udfylde en indmeldelsesblanket. Når barnet er indskrevet på skolen, oprettes familien på skolens kommunikationsplatform Viggo, hvorfra man herefter får de nødvendige informationer.

Skolepenge, depositum, ind- og udmeldelse (se dem på hjemmesiden)

Morgen-SFO er åben hver dag kl. 7.00 – 8.50  

Skoledagen starter kl. 8.50

SFO’en er åben hver dag kl. 14.00 – 16.30 (fredag starter de yngste i SFO kl.12.20).

Skole og SFO er lukket: 

  • I påskeferien
  • Himmelfartsdag og dagen efter
  • Pinsemandag
  • I sommerferien i (4 uger dog er der åbent i vores SFO den første og sidste uge i sommerferieperioden.
  • Efterårsferien (uge 42) og vinterferien (uge 7)
  • Juleferien (datoerne vil fremgå af skolens årskalender

SFO holder åbent i uge 27 og uge 32, samt mandag i uge 33 fra kl. 7.00 – 16.30. 

Forårs-SFO for de små nye elever starter mandag, d. 2. april og er åben hver dag fra klokken 8.50 og slutter kl. 14.00 mandag til torsdag og fredag til kl. 12.20. De kan efterfølgende benytte SFO’en i den fulde åbningstid.

Første skoledag efter sommerferien er tirsdag, d. 13. august 2024. Dette er en festdag, med fællessamling, sang og kæmpe kagebord – her er alle forældre velkommen.

På Syddjurs friskole forventer vi, at eleverne møder undervisningsparate til undervisningen: Dvs. at eleverne er i klassen til tiden, møder udhvilede, har fået morgenmad, læst lektier og har pakket taske med madpakke og de ting, der er brug for i skolen ifølge skemaet/ planen.

Vi har mobilfri skoletid for indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Mobiltelefonen kan blive brugt som værktøj i undervisningen fra tid til anden. Eleverne fra 7. kl. og op forventes at medbringe egen pc. Skolen faciliterer office 365.

Hvis dit barn er syg, skal du hver dag skrive på Viggo til Per (viceskoleleder) på skolens kontor, han giver beskeden videre til klassens lærere og pædagogerne i SFO’en.

Der er hver dag en voksen, der følger SFO-børnene fra eller til busserne på Molsvejen. Der kommer børn med busser fra både Århus-Ebeltoftbussen og Helgenæs-, Knebel-, Røndebussen.

Alle forældre skal bidrage med 15 arbejdstimer i løbet af året: 9 timer bruges på rengøring af       skolen fordelt over 3 lørdage, de resterende 6 timer bruges på andre forældreopgaver f.eks. en praktisk arbejdsdag, deltagelse i undervisning, hjælp under den store teaterforestilling, lejrskole eller andet. Der ligger en beskrivelse af forældrearbejdet på Viggonet. Når et barn skifter skole til Syddjurs Friskole midt i skoleåret, bliver nye forældre kontaktet vedrørende forældrepligterne.

Syddjurs Friskole er en Fri grundskole organiseret under Lilleskolernes Sammenslutning. Når du melder dit barn ind på skolen, bliver du en del af skolens forældrekreds og får dermed indflydelse på skolens virke blandt andet igennem stemmeret på den årlige generalforsamling. Alle medlemmer af forældrekredsen kan stille op til skolens bestyrelse.

Du kan også få indflydelse på dit barn nære hverdag, ved at deltage i forældremøder og til skole-hjemsamtaler, ligesom du kan melde dig til klassens trivselsudvalg.

Skift indhold