Indmeld dit barn i Syddjurs Friskole

Hvad koster det?

Skolepenge inkl. SFO, ind- og udmeldelse:

 

 • Første barn koster 1852 kr. i 12 måneder +110 kr. til skolens rejseopsparingspulje
 • Andet barn koster 1018,6 kr. i 12 måneder +110 kr. til skolens rejseopsparingspulje
 • Tredje barn koster 463 kr. i 12 måneder +110 kr. til skolens rejseopsparingspulje
 • Der vil blive opkrævet kostpenge ved lejr- og udlandsture. Beløbet opgøres efter faktiske udgifter.
 • Skolepengene stiger 2% årligt for at følge med den generelle prisudvikling.
 • Ved indmeldelse på skolen betales depositum svarende til en måneds skolepenge.
 • Udmeldelse kan ske ved at sende en mail til skolens kontor på kontoret@syddjursfriskole.dk med en måneds varsel til den sidste dag i måneden.
 • Når barnet forlader skolen efter 9. klasse indgår depositum som 12. rate dvs. betaling for juli måned.
 • Forlader barnet skolen før afslutningen af 9. klasse tilbagebetales depositum efter modregning af evt. skyldner

Der kan søges fripladstilskud. Hvis fripladstilskuddet bevilges, vil det kun udgøre en meget lille del af skolepengene. Tilskuddet er indtægtsbestemt.

Transport til og fra skolen

Bus linie 123
Bussen kører mellen Århus og Ebeltoft holder lige ud for alleen, der fører op til skolen.

Bus linie 361
Kører mellem Helgenæs, Knebel og Rønde. Bussen holder nede i Egens by.

De mindste elever bliver hentet og fulgt til busserne.
Tilskud til buskort kan eventuelt gives efter ansøgning.

Optagelse på venteliste

Der optages efter følgende retningslinjer
 1. Der optages 18 børn i 0. klasse.

 2. Der er søskendegaranti for de børn, der har en søster eller bror, der har gået på skolen siden 0. kl.

 3. Der er søskendegaranti for ansattes børn.

 4. Der tilstræbes en ligelig fordeling mellem kønnene.

 5. Øvrige børn optages efter ansøgningsdato.

 6. Det tilstræbes at give andre søskende plads, men de er ikke garanteret en plads.

 7. Der afholdes samtaler med nye familier før optagelse.

 8. I oktober, året før skolestart, meldes det ud, hvem der er optaget og hvem der står på venteliste.

 9. Børn, der ikke optages, får tildelt et nummer på en venteliste. Der oprettes en drenge- og pigeventeliste. Elever til eksisterende klasser optages efter følgende retningslinjer:

 10. Klassekvotienten i: 0.-2. klasse 18 børn 3.-4. klasse 20 børn 5.-6. klasse 22 børn 7.-9. klasse 22 børn
 11. Optagelsen sker efter en vurdering af den enkelte ansøger.

 12. Vurderingen foretages af skolelederen og lærerne i den modtagende klasse.
 13. Der er 14 dages prøvetid, hvor barnet ikke udmeldes fra afgivende skole, medmindre der er tale om tilflyttere eller det af andre grunde, ikke er hensigtsmæssigt med en prøvetid.