Ringetider

8.50-9.50

10.05-11.05

11.05-12.05

12.50-13.50

14.00-15.00

Kontoret

Mandag-torsdag 8.00-14.00

Fredag 8.00-12.00

Åbningstider SFO

SFO morgen åben 7.00-9.00

Eftermidddag 14.00-16.30

Fredag 12.20-16.30

Feriekalender 2021/22

Sommerferie 26.juni-9. august

Efterårsferie 16. otober-24. oktober

Juleferie 22. december-4. december

Vinterferie 12. februar- 20. februar

Påskeferie 9. april – 18. april

St. Bededag 13. maj – 15. maj

Kr. Himmelfartsferie 26. maj – 29. maj

Pinseferie 4. juni – 6. juni

Sommerferie 25. juni – 8. august

Rengøring på Syddjurs Friskole

På Syddjurs Friskole er det elevernes og forældrenes opgave at holde skolen ren. I løbet af ugen afslutter eleverne dagen med at gøre deres klasselokale rent, dvs. der bliver fejet, ryddet op og tømt skraldespande.

I weekenderne er der lavet en plan for forældrerengøring af områderne på skolen.

I princippet sigter vi på at forældrerengøringen afholdes samlet for en gruppe forældre på et givent tidspunkt. Dette for at styrke relationerne mellem skolens forældre, samt at udvise ejerskab og engagement for hinanden. Tager vi udgangspunkt i at ”fællesskabet rykker”, må vi også antage at der bliver gjort bedre rent, når vi er sammen om det.

Der er mellem 12 og 16 forældre på hvert hold og der er 3 årlige rengøringer af ca. 3 timers varighed.

Skolens pedel organiserer og strukturer rengøringen på skolen. Pedellen kontakter det respektive rengøringshold i løbet af ugen og faciliterer de nødvendige remedier. Sammen med skolens viceskoleleder udsendes en samlet oversigt over de enkelte weekend-rengøringsgrupper for det kommende skoleår i slutningen af det igangværende skoleår.

Er man forhindret i at gøre rent, kan man eventuelt bytte med andre forældre. Ved udeblivelse skal man betale sig fra det.