”SPIREN” - et godt sted at være

SYDDJURS Friskoles SFO

Syddjurs Friskole har sin egen skolefritidsordning der til daglig kaldes SPIREN. Den er et tilbud til eleverne fra 0. til 4. klasse. Den holder til i egne bygninger. Da børnene i deres første 5 skoleår tilbringer meget tid af deres skoleliv i SFO er det for os vigtigt, at både SFO og skolen arbejder tæt sammen om børnenes trivsel og aktiviteter. Dette falder naturligt, da skolens størrelse gør, at alle kender hinanden.

HVEM ER VI?

Der er tilknyttet 5 faste voksne til skolens SFO

Konrad Kriescher er daglig leder 

My Thode er ansat som pædagog

Ruth van der Veen er ansat som pædagog

Karina Hjort Pedersen er ansat som pædagog

Bettina Bøhl Petersen er ansat som pædagogmedhjælper

ÅBNINGSTIDER

Skolens SFO er åbent alle ugens dage om morgenen fra kl. 7.00 til 8.50 og om eftermiddagen fra kl. 14.00 til 16.30. Om fredagen slutter undervisningen for 0.-2. klasse dog allerede kl. 12.20 og så er der åbent i SPIREN herefter.

SFOen holder åben i den første og sidste uge af sommerferien.

Desuden er der lukket i både efterårsferien (uge 42) og vinterferien (uge 7). Der er lukket i skolens jule- og påskeferien.

KONTAKTTELEFON

Personalet kan kontaktes på telefon 51 24 01 44. Telefonen er bemandet i SFOens åbningstider, men I er altid velkommen til at sende os en sms, så tjekker vi telefonen inden kl. 14 (om fredagen inden kl.12.30). Ved presserende henvendelser kan I altid kontakte os via skolens kontor (86 36 52 32).

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Børn der kommer med morgenbussen i skole (fra Ebeltoft) afhentes ved bussen og bliver fulgt over vejen til skolen af en voksen.

Om eftermiddagen følger vi også børnene til bussen (til Rønde, Ebeltoft og mod Helgenæs) for at sikre os at de kommer godt og sikkert afsted. Vi tager udgangspunkt i tilmeldingslisterne, som hænger på opslagstavlen ved gavlen og udfyldes hver morgen ved ankomsten til skolen.

HVORDAN ARBEJDER VI?

Alle personaler på skolen arbejder ud fra et fælles børnesyn og et fælles værdisæt. Det betyder at vi møder børnene i øjenhøjde, med hjertet på rette sted. Freinets pædagogik sigter på at børnene udfordres i at være nysgerrige undersøgende, aktiv deltagende og tør forfølge egne mål. De skal støttes i at give plads til hinanden, vise omsorg og respekt for den enkelte. Således bygger vores daglige samvær med børnene på en anerkendende, inkluderende pædagogik, som tager udgangspunkt i deres behov og lyst og samtidig sigter på at udvikle og dyrke relationer på tværs.

Når de møder ind om eftermiddagen, finder de som regel ind i nogle lege, som de selv organiserer. De voksne er opmærksomme på det enkelte barn, så der kan sørges for gode legerelationer. Ingen børn skal ”føle sig alene”!

Som udgangspunkt har børnene ”fri” i skolefritidsordningen, men naturligvis tilbydes der dagligt diverse små og større aktiviteter efter skoletid. Legeaktiviteter, kreativt værksted, bål og udelivet er en del af vores faste tilbud. Børn lærer meget, når de selv bestemmer uden voksenstyring, men samtidig er det også vigtigt for os, at være sammen med dem! For os er det vigtig at give plads til improvisation og spontane valg.

Der er som regel altid voksne ude og inde omkring børnene.

Vi serverer hver dag en ”eftermiddagssnack”, en rugbrødsmad, frugt eller grønt. Nogle gange laver vi også pandekager, bager boller og drikker varm kakao.

Vores SFO har også årligt tilbagevendende arrangementer, såsom Halloween, Julehygge og Sommerfrokost.

Forældrene er velkomne i vores SFO og vi bestræber os på at invitere en gang om måneden til ”kaffe og kage”.

 

Syddjurs Friskole januar 2023